معرفی خدمات کلینیک گفتاردرمانی محتشمی

کلینیک گفتاردرمانی محتشمی با هدف ارائه خدمات جامع توانبخشی در سال 1398 در سطح شهر مشهد شروع به کار کرد.

اولین مرکز یکی از بهترین مراکز ارائه دهنده خدمات گفتاردرمانی در سطح شهر مشهد(بلوار پیروزی،بلوار فکوری،بلوار وکیل آباد،بلوار معلم،رضاشهر)می باشد، که از تخصصی بودن خدمات بخش گفتاردرمانی این مجموعه استفاده نموده اند.

(رزومه کاری آقای میلاد محتشمی)

1-فارغ التحصیل رشته گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2-عضو انجمن علمی گفتار درمانی ایران 

3-عضو سازمان نظام پزشکی 

4-گذراندن طرح نیروی انسانی دو سال در بیمارستان فوق تخصصی کودکان اکبر مشهد

5-گفتاردرمانگر رسمی آموزش و پرورش استثنایی خراسان رضوی 

6- سرگروه گفتاردرمانگران مدراس استثنائی خراسان 

7-دارای مجوز مطب در شهر مشهد 

8-گفتاردرمانگر کمسیون پزشکی بهزیستی 

9-گفتاردرمانگر مراکز بهزیستی به مدت 5سال  (انجام کار بالینی کلینیکی )

10-گفتاردرمانی ( و ویزیت در منزل به مدت 8 سال) 

خدمات گفتاردرمانی این مرکز شامل:

1_ اختالالت تولید

2_ تاخیر در رشد گفتار و زبان

3_ کم شنوایی و کاشت حلزون

4_ زبان پریشی (آفازی) دوران کودکی و بزرگسالی 

5_ کودکان مبتال به فلج مغزی

6_ لکنت زبان

7_ اختالالت صوت

8_ اختلال در خواندن و نوشتن

9_ شکاف کام و لب